Een cilinder houdt in dat er onder een bepaalde hoek-as scherper wordt gezien dan onder een ander hoek-as. Bijvoorbeeld is het mogelijk om verticaal scherper gezichtsvermogen te hebben dan horizontaal, of andersom.

Cilinder test

Kijk naar het volgende plaatje om te zien of je ook een cilinder hebt, alle richtingen zouden even zwart moeten zijn.

Test voor cilinder

Als je in een richting de lijnen zwarter ziet dan heb je een cilinder in je ogen. Als ze allemaal even zwart zijn dan heb je dus geen cilinder. Fysiek houdt dat in dat de oogbol in een richting boller is dan in de andere.

Externe spieren bij cilindrisch oog

Stel je nu voor dat je een tijd lang op een perfect ronde voetbal gaat zitten. Als je de vorm van de voetbal daarna bekijkt zal die voetbal een beetje platter zijn aan een kant en wat boller in het gedeelte wat daar haaks op staat. Dat is het effect van een cilinder.
Als je naar de lichtval in de ogen kijkt ziet dat er als volgt uit:

Lichtval in de ogen bij een cilinder oog

Het gevolg zal dan zijn dat in één richting de bolling van het oog te plat is en dus…op 90 graden ten opzichte van die richting, daar zal het te bol zijn.

Meer weten?

Oogartsen
Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email