Doel van de Sessie

Het verbeteren en bewustworden van de samenwerking van de linker en rechter visuele cortex.

Theorie

Uitleg van de visuele paden, hogere en lagere visuele cortex. Het kruisen van de oogzenuwbanen, hun tussenstop bij het achterste gedeelte van de thalamus. De paden die lopen van de staafjes en kegeltjes naar de visuele cortex.

Praktijk

Fusie oefening

Craniosacraal

  • Cerebellum Vermis Ruggemerg
  • RAS
  • Laat de client zich weer omdraaien en pas bekken technieken toe om de energie naar de aarde te laten doorstromen

Verwachte Uitkomst

En daadwerkelijk verbetering van de samenwerking en ook een werkelijke verbetering van het zicht als er thuis de fusie oefening gedaan wordt.