De thalamus is het verbindingscenrum in de cortex. Het fungeert als een tussenstation voor heel veel informatie van de cortex en de hersenstam. Veel informatie die via de zintuigen tot ons komt gaat via de thalamus naar de cortex. De cortex kan dan berichten terugsturen als feedback om de zintuigen bij te sturen.

De ogen en thalamus

Functies van de thalamus

Een aantal functies vande thalamus zijn:

  • Tussenstation voor motorische en zintuiglijke informatie
  • Geheugen
  • Alertheid
  • Bewustzijn
  • Draagt bij aan perceptie en kennis

De thalamus heeft ook een visuele afdeling:

De ogen en thalamus

Corpus Geniculatum Laterale

Rechtsonderin de bovenstaande afbeelding zie je waar de visuele informatie verwerkt wordt in de thalamus, dat heet de Corpus Geniculatum Laterale. Daar zijn er twee van. De linker corpus geniculatum laterale zal informatie binnenkrijgen van het linker- en het rechter-oog.

De Corpus Geniculatum Laterale

De corpus geniculatum laterale bestaat uit 6 lagen. De lagen 1 en 2 zijn grotere cellen (Magnocellulair) en zijn licht en donker gevoelig. De lagen 3,4,5 en 6 zijn kleinere cellen (Parvocellulair) en zijn sensitief voor kleur. De lagen 1,4 en 6 ontvangen informatie van de tegenovergestelde kant en de lagen 2,3 en 5 van dezelfde kant (ipsilateraal).

De Corpus Geniculatum Laterale lagen

Evolutionair gezien zijn de lagen 1 en 2 ouder. Waaruit je zou kunnen afleiden dat het zien van kleur pas later in onze evolutie ontstond.
Omdat de lagen 1 en 2 alleen maar verschillen tussen licht en donker registreert, is het logisch om aan te nemen dat daar dus de informatie van de staafjes terecht komt. De lagen 3,4,5 en 6 krijgen dus ook informatie van de kegeltjes.

Print Friendly, PDF & Email